08/05/18  Tin của trường  36
Chiến thắng Điện Biên Phủ 64 năm trước đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trước thực dân Pháp xâm lược.
 08/05/18  Tin của trường  36
Giải Trí Buổi Trưa
 08/05/18  Tin của trường  25
Trường tổ chức dẫn học sinh khối 5 đi tham quan Tháp Chàm.
 25/04/16  Tin của trường  249
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Bình Quý.
Tiêu điểm